Uszczerbek na zdrowiu

Zaufaj wieloletniemy doświadczeniu i powierz swoją sprawę ekspertom, a my uzyskamy dla Ciebie najwyższe możliwe odszkodowanie.

Zadbamy za Ciebie o wszystkie elementy związane z należnym odszkodowaniem

Na wysokość odszkodowania wypłacanego przez Towarzystwo Ubezpieczeń ma wpływ wiele powiązanych elementów. Jednym z nich jest procentowy uszczerbek na zdrowiu, dlatego ważnym elementem jest przygotowanie właściwej dokumentacji medycznej, która w pełni odzwierciedla realny stan zdrowia poszkodowanego. W ramach współpracy zapewniamy własnego lekarza orzecznika, który ustala prawdziwy, niezaniżony procent szkody. Do kwoty odszkodowania należy doliczyć także koszt leczenia, rehabilitacji, lekarstw, utratę możliwości zarobków, zadośćuczynienie, problemy z kondycją psychiczną, a nawet koszty odholowania  i parkingu pojazdu. Oznacza to, że kolizja drogowa, która w pierwszej chwili wydaje się niegroźna i mało znacząca, w rzeczywistości stanowi podstawę do otrzymania potężnego odszkodowania.

Jak poznać, że odszkodowanie nie zostało wypłacone w należnej wysokości? Oto najczęstsze przyczyny otrzymaniazaniżonego odszkodowaniewwypłacanego przez TU:

 • zaniżony procentowy uszczerbek na zdrowiu przez lekarza orzecznika
 • nie ujęte koszty leczenia, również prywatnego
 • nie ujęte koszty leków oraz osprzętu do fizjoterapii, np. kołnierz ortopedyczny
 • nie ujęte koszty dojazdu do lekarzy i rehabilitacji
 • nie ujęta kwota zadośćuczynienia związana z wypadkiem
 • nie ujęta kwota utaty dochodu z tytułu niesprawności fizyczne

Uzyskamy dla Państwa odszkodowanie z tytułu:

 • utraty zdrowia z zakresu ubezpieczenia OC
 • wypadków rolniczych z tytułu OC mających miejsce na terenie gospodarstwa
 • błędów w sztuce lekarskiej oraz powikłań związanych z leczeniem
 • wypadków w drodze do pracy oraz jej trakcie
 • wszelkich wydarzeń wynikających z niedopełnieniem obowiązków spółdzielczych i właścicieli posesji, jak poślizgnięcia na niebezpiecznie nierównym chodniku, czy zaśnieżonej powierzchni
 • wypadków spowodowanych niesprawnymi urządzeniami udostępnionymi do użytku publicznego
 • zadośćuczynienia
 • renty wynikającej z trwałego uszczerbku na zdrowiu

Usługi Global Compensationstanowią najlepsze możliwe rozwiązanie również gdy:

 • poszkodowany odniósł uraz w kolizji drogowej, bez względu na to czy był kierowcą, pasażerem, pieszym, pasażerem w pojeździe sprawcy wypadku, nawet podróżując z niezapiętymi pasami
 • poszkodowany utracił członka rodziny bliższej lub dalszej, bliską osobę lub partnera życiowego
 • poszkodowany ma problemy z uzyskaniem odszkodowania lub jest ono wyraźnie zaniżone przez ubezpieczyciela
 • poszkodowany nie otrzymał zwrotu poniesionych kosztów
 • poszkodowany nie otrzymał zadośćuczynienia z tytułu zdarzenia

Odzyskamy dla Państwa poniesione koszta:

 • leczenie, włącznie z dojazdem do lekarzy i na badania
 • opieki specjalistycznej osób trzecich
 • związane z utraconym dochodem
 • zabiegów chirurgicznych
 • refundacji zabiegów operacyjnych
 • rehabilitacji

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik