ZADOŚĆUCZYNIENIE PO ŚMIERCI W WYPADKU OSOBY BLISKIEJ

Jednym z najtrudniejszych momentów w życiu jest śmierć bliskiej osoby. Wszyscy członkowie rodziny przeżywają wówczas traumatyczne chwile, zwłaszcza gdy do śmierci dochodzi na skutek niespodziewanego wypadku.

Wszystkim członkom rodziny, którzy ponieśli stratę, przysługuje prawo do odszkodowania, zadośćuczynienia, zwrotów kosztu pogrzebu i opieki lekarzy psychologów, a nawet renty. Niestety, towarzystwa ubezpieczeniowe najczęściej wypłacają wielokrotnie zaniżone odszkodowania, nawet o kilkaset tysięcy złotych, licząc na brak reakcji poszkodowanej rodziny.

 

 Zadośćuczynienie z powodu śmierci w wypadku przysługuje:

– najbliższej rodzinie z jednego gospodarstwa domowego

– dalszej rodzinie nie zamieszkałej w jednym gospodarstwie, np.: mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo, dziadkowie i wnuki

 

Zapewniamy:

– odszkodowanie dla najbliższych z jednego gospodarstwa domowego

– odszkodowanie z tytułu uszczerbku na budżecie domowym np. po stracie jedynego żywiciela rodziny lub osoby wnoszącej duży wkład w budżet
–  zadośćuczynienie – dotyczy większej liczby osób z rodziny, również nie zamieszkujących ze zmarłym – mąż, żona, dzieci, rodzice, rodzeństwo

– zwrot kosztów pogrzebu, zasiłek pogrzebowy (niezależnie od tego czy dostaliśmy z ZUS-u, czy nie), zwrot za stypę, księdza, wieńce, ubranie, pomnik i wszystkie inne koszty związane z pochówkiem.

 

Zapewnimy maksymalne wsparcie, a także gwarantujemy wywalczenie najwyższej możliwej kwoty odszkodowania i zadośćuczynienia.

Wywalczymy dla Państwa zadośćuczynienie wynikające ze zdarzeń śmiertelnych mających miejsce po sierpniu 1997 roku.

Skontaktuj się z Biurem Obsługi Klienta pod nr tel. 76 818 05 79, lub wyślij wiadomość.

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Treść wiadomości

Załącz plik